step 0
JOMOO H9 Sensor Faucet
JOMOO H9 Sensor Faucet 32366-600/7Z-1
Vòi cảm ứng được kích hoạt bằng chuyển động vẫy của tay và nước sẽ chỉ chảy khi có bàn tay trực tiếp đi qua phía trước cảm biến của vòi. Không như vòi vòi gạt hoặc vòi nhấn, vòi cảm ứng JOMOO H9 có thể cuốn trôi mọi chất bẩn mà bạn không cần chạm vào bất cứ thứ gì!. Tính năng này đặc biết hữu ích trong việc giảm thiểu khả năng tiếp xúc của bạn với vi khuẩn và virus tới mức tối thiểu.

Touchless faucets are motion-activated and water will only flow if hands pass directly in front of the sensor. No more dripping or running faucet, just place your hands in front of the sensor and the water can wash away all the mess without touching anything! This is particularly helpful in keeping germs and bacteria to a minimum.  

Two spray options

H9 two spray options

H9 features two sensors: Front sensor — Simply place your hands below the spout to start the flow of water. Pull away, and the water stops. Side sensor — Pass your hand across the sensor to activate the aerated water and wave again to turn it off. The water flow stops automatically after 3 minutes.

The rain water
The rain water
The aerated water
The aerated water

Temperature adjustable

temperature adjustable h9

The temperature control Lever can be set to your desired water temperature, eliminating the risk of scalding and maximizing your experience.

 Lead-free water safety

h9 lead fee

H9 features an inner channel that protects water from contacting with hazards such as lead and nickel to ensure lead-free and nickel-free water safety.

H9 features an inner channel that protects water from contacting with hazards such as lead and nickel to ensure lead-free and nickel-free water safety.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *